در حال نمایش 9 نتیجه

شلنگ

شیلنگ پنوماتیک ۱۰x6.5 فنری (۱۰ متری)آوافلکس

موجود در انبار

۲۶۵,۰۰۰ تومان10 متری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۱۰x6.5 فنری (۵ متری)آوافلکس

موجود در انبار

۱۸۰,۰۰۰ تومان5 متری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۸x5 فنری (۵ متری)آوافلکس

موجود در انبار

۱۴۹,۰۰۰ تومان5 متری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۱۶x12 مدل IBM

موجود در انبار

۳۲,۵۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۱۴x10 مدل IBM

موجود در انبار

۲۲,۰۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۱۰x6.5 مدل IBM

موجود در انبار

۱۶,۰۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۸x5 مدل IBM

موجود در انبار

۱۰,۵۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۶x4 مدل IBM

موجود در انبار

۸,۰۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید

شیلنگ پنوماتیک ۴x2.5 مدل IBM

موجود در انبار

۵,۴۰۰ تومانمتری
افزودن به سبد خرید